Nu börjar vi räkna ner! 

 

Fastan tar sin början på Askonsdagen.

Vi inleder denna del av kyrkoåret med mässa i Oskarshamns kyrka

18.00 med Askonsdagsmässa.

Under fastetiden sjunger vi litanian istället för den vanliga

förbönen under högmässan.

 

 

 

Samtalsgrupp omkring livets pärlor

Välkommen till samtal kring livet och tron,

utifrån biskop Martin Lönnebos frälsarkransen.

Vi samlas torsdagar jämna veckor

med start torsdagen den 19 februari

kl 18.00 i församlingshemmet.

    Varje samling börjar med att vi fikar tillsammans.

Anmälan före 17 februari. Övriga frågor till komminister Anette Westlund.

Tfn 0491 - 78 42 09  mejl: anette.westlund@svenskakyrkan.se

Väl mött!

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt

Mars 2015

Mars 2015

läs mera


Februari 2015

Årets kortaste månad

läs mera


Pastorsexpeditionen

Östra Torggatan 15
572 55 Oskarshamn
Telefon: 0491-78 42 00

fax 0491-821 77
oskarshamns.forsamling@svenskakyrkan.se
 

Postadress:

Oskarshamns församling

Box 175
572 24 Oskarshamn

Mässa

Onsdagar  14.00  Sjukhuset
Onsdagar  18.00  Oskarshamns kyrka
Torsdagar 08.00  Oskarshamns kyrka
 

Jesus sa

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.”