Nu börjar vi räkna ner!

Söndagen den 1 februari är det Septuagesima sedan

den 8:de är det Kyndelsmässodagen- ljusets högtid

Den 15 firas Fastlagssöndagen, på tisdagen den 17 februari

Fettisdagen.

 

Fastan tar sin början på Askonsdagen.

Vi inleder denna del av kyrkoåret med mässa i Oskarshamns kyrka

18.00 med Askonsdagsmässa.

Under fastetiden sjunger vi litanian istället för den vanliga

förbönen unde högmässan

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt

Februari 2015

Årets kortaste månad

läs mera


januari

Januari 2015

läs mera


Pastorsexpeditionen

Östra Torggatan 15
572 55 Oskarshamn
Telefon: 0491-78 42 00

fax 0491-821 77
oskarshamns.forsamling@svenskakyrkan.se
 

Postadress:

Oskarshamns församling

Box 175
572 24 Oskarshamn

Mässa

Onsdagar  14.00  Sjukhuset
Onsdagar  18.00  Oskarshamns kyrka
Torsdagar 08.00  Oskarshamns kyrka
 

Jesus sa

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.”